Skip to content

Din daglige 1700-tals-historie 31:31

oktober 3, 2010

Da vi i februar for første gang præsenterede kopisten og hans bibel her på siden, var det med nogle forsigtige ord om, at vi var i gang med at overveje, hvordan vi bedst fortalte de historier fra 1700-tallet, vi modtog fra hele landet som svar på vores efterlysning efter genstande med historier, der havde været i slægtens eje siden dengang.

I dag præsenterer vi ham igen, den dygtige kopist, der restaurerede sin bibel så flot, at man svært kan se forskel på de trykte dele af den og så de dele, han har eftergjort i hånden. Vi præsenterer ham og hans bibel som den 31. og sidste af de historier fra 1700-tallet, som vi endte med at vælge ud til udstillingen #dinhistorie, og som du har kunnet følge her på siden i hele udstillingsperioden.

Historierne har tilsammen givet en mosaik af det spændende århundrede, præcis som vi havde håbet det, da vi gik i gang med projektet. Og de har samtidig været eksempler på, at alle slægter og alle familier rummer spændende historier.

Et af projektets mottoer har været, at vi alle sammen har guld på kistebunden – det er bare om at kigge efter. En stor gruppe frivillige har dag efter dag hjulpet de besøgende på udstillingen i Rundetaarns gamle Bibliotekssal med at være guldgravere, hvad enten det gjaldt nybegyndere, der aldrig havde kigget på deres slægt før, eller garvede slægtsforskere, der var stødt på en knude et sted i generationerne før dem. Tak til alle frivillige, der har gjort et kolossalt arbejde med at videregive deres interesse for slægtsforskning!

Tilbage til historien om kopisten og hans bibel. Vi præsenterer den igen på udstillingens sidste dag. I dag klokken 17 er det slut, og de unikke genstande, der for langt de flestes vedkommende aldrig har været udstillet før, bliver ført fra udstillingens teaktræskommoder hjem i kommoderne hos dem, der har lånt os dem og ladet os fortælle deres historie. En stor tak også til dem for at have delt deres historie med os andre og dermed gjort udstillingen mulig!

Genstandene tranporteres tilbage til efterkommerne af deres første ejere i 1700-tallet, Bibliotekssalen bliver omdannet til et (bare rolig: midlertidigt) parkeringshus, og ord (og toner) er forstummet fra den spændende række af foredrag og omvisninger, som også har været en del af projektet #dinhistorie. Men historierne er der stadig.

Brug siden her til at gå ind og (gen)se og (gen)høre alle de fantastiske, forunderlige familiehistorier. Fra høj og lav og fra alle dele af riget, som det så ud dengang. Brug historierne som et personligt pust fra 1700-tallet. Eller som inspiration til, hvad du selv kan finde ud af om din egen historie. God fornøjelse!

Sidste foredragschance

september 30, 2010

På udstillingen #dinhistorie kan du se en håndskrevet regnebog, der blandt andet er skrevet af efter en af tidens store regnebogsforfattere, Søren Matthiesen, der senere blev klokker ved Trinitatis Kirke. Hans regnebog udkom første gang i 1680, men blev ved med at udkomme til langt op i 1700-tallet.

Han døde som 87-årig i 1741, og regnebogen var ikke det eneste, han efterlod sig. Han efterlod sig også en datter, Mette Marie, hvis spændende liv og efterkommere du kan høre mere om i Anton Blaabjergs foredrag “Klokkeren Søren Matthiesens datter som slægtshistorisk knudepunkt”. Det er i dag klokken 16.30 – og det er sidste chance for at opleve et foredrag som led i #dinhistorie-projektet.

Din daglige 1700-tals-historie 30:31

september 25, 2010

Det har været udvælgelseskriteriet for de genstande, du kan se på udstillingen #dinhistorie i Rundetaarn, at de har været i slægtens eje siden 1700-tallet. Kun i ét tilfælde har vi gjort en undtagelse. Det er genstanden bag dagens historie: en gravsten. For selv om det forekommer, er det ikke daglig kost, at efterkommerne har den slags stående på deres altan.

Historien bag gravstenen er spændende – og det er historien om gravstenen også. Den sten, der er indmuret i Trinitatis Kirke, er nemlig en kopi, mens halvdelen af originalen ligger på Medicinsk Museion. Den anden halvdel er der ikke længere nogen, der ved noget om. Men af den halvdel, der heldigvis findes, har vi fået lov til at udstille et mindre fragment, der er brækket af i en frostskade.

Kom og se den på udstillingen indtil den 3. oktober. Og læg bagefter vejen forbi stenen i kirkemuren. Men begynd her med en lille film …

Din daglige 1700-tals-historie 29:31

september 24, 2010

Udstillingen #dinhistorie i Rundetaarn fortæller 31 unikke stykker danmarkshistorie – og vi offentliggør hver dag en af dem her på bloggen, så du kan sidde derhjemme og samle en mosaik af 1700-tallet.

I dag er vi nået til nr. 29, en tysk bibel, som har været i slægtens eje siden 1700-tallet. Det betyder, at der snart ikke er flere historier fra udstillingen at offentliggøre. Men udstillingen er ikke slut af den grund.

Sidste dag er den 3. oktober, så der er rig mulighed for at gå en tur i Rundetaarn og se de originale genstande bag alle historierne …

Din daglige 1700-tals-historie 28:31

september 23, 2010

Det er ikke alle ting beskåret at ligge fremme for beundrende blikke i Rundetaarn. Men den genstand, der fortæller dagens 1700-tals-historie, har nu prøvet lidt af hvert. Den har været vidt omkring, siden den blev fundet på loftet i en gammel kasse, og der er sågar blevet fremstillet en næsten tro kopi af den, 200 år efter at den blev til.

Det er en navneklud, broderet af en ung pige i slutningen af 1700-tallet. Hun skulle øve sig i at sy, så hun kunne forsyne sit bryllupslinned med navnetræk. Men ægteskabet var kun én side af omgangen mellem kønnene i 1700-tallet. Det kan du høre meget mere om, når Thomas Oldrup i eftermiddag kl. 16.30 under titlen “Det sagde hun også i 1700-tallet” fortæller om sex i oplysningstiden.

Din daglige 1700-tals-historie 27:31

september 22, 2010

Den danske konge regerede over et betragteligt område i 1700-tallet, og hans undersåtter rejste frem og tilbage mellem de spredte dele af besiddelserne. For eksempel måtte nordmænd tage til København for at studere, og danskerne tog også til Norge i forskelligt øjemed.

For eksempel som soldater. Det er dagens historie fra 1700-tallet et eksempel på. En mand, der blev født i København og døde i København, men tilbragte det meste af sit liv i Norge. Hør hans historie her …

Din daglige 1700-tals-historie 26:31

september 21, 2010

Det meste af 1700-tallet var landbefolkningen bundet til deres hjemstavn, blandt andet gennem stavnsbåndet – og da stavnsbåndet blev ophævet i 1788, kunne det være lidt svært at vænne sig til, så i et skudsmål omtales en mand stadig som “tilhørende” godsejeren. Det er dagens 1700-tals-historie. Skudsmålet kan du se i Rundetaarn.

I dag kan du også høre en anden historie, der tager udgangspunkt i stavnsbåndet, men fortsætter med alt muligt andet. Det er historien om den fynske fæstebondesøn Rasmus Nyerup, der blev en indflydelsesrig kulturpersonlighed i København i den tidlige guldalder og havde sin daglige gang i Bibliotekssalen, hvor foredraget holdes.

Rasmus Agertoft fortæller, og Kristian Bugge giver smagsprøver på en anden fynsk Rasmus, spillemanden Rasmus Storm, der nedskrev sine melodier lige omkring Rasmus Nyerups fødsel. Det er kl. 16.30, og billetprisen er 40 kroner.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.